Image
Image

SÁÁ- meðferð

Vogur
Sérhæfð meðferð við fíknsjúkdómi á sjúkrahúsinu Vogi er byggð á læknisfræðilegum greiningum, afeitrun með fagfólki, lyfjameðferð og einstaklingshæfðri sálfélagslegri meðferð. Mismunandi hópar fá mismunandi úrræði sem eru aldurs- og kynjaskipt.

 

Image

Fangaprestur

Sigrún Óskarsdóttir er starfandi sem sérstakur fangaprestu. Staða fangaprests hefur verið frá árinu 1970. Starfsvettvangur fangaprests eru fangelsin og þjónusta við fanga, aðstandendur þeirra og aðra er láta sig eitthvað varða um hag þeirra.Um 160 fangar eru í afplánun hverju sinni en það er þó breytilegt.

Image

Afstaða

Markmið félagsins eru fyrst og fremst þau að vinna að tækifæri fyrir fanga til ábyrgðar, endurreisnar og að búa þeim skilyrði til farsællar endurkomu út í samfélag manna.  Hugað er í hvívetna að aðstandendum fanga, fjölskyldum, vinum og öllum öðrum sem sitja í fangelsi úti í hinu frjálsa samfélagi vegna tengsla við fanga.
Image

Samhjálp


  • Meðferðaheimilið Hlaðgerðarkot; 
  • Áfangahúsið Brú; 
  • Áfangahúsin Spor; 
  • Áfanga- og stuðningsbýlið M18 og Nýbýlavegi 30; 
  • Kaffistofan; 
  • Nytjamarkaður.
Image

Mannréttinda-skrifstofa íslands


Mannréttindaskrifstofa Íslands var stofnuð í Almannagjá á Þingvöllum hinn 17. júní 1994, á fimmtíu ára afmæli íslenska lýðveldisins. Skrifstofan er óháð stofnun sem vinnur að framgangi mannréttinda með því að stuðla að rannsóknum og fræðslu og efla umræðu um mannréttindi á Íslandi.

 

Image

Samhjálp, Hlaðgerðakot

Samhjálp félagasamtök hafa starfað að góðgerðarmálum og hjálparstarfi í 47 ár og rekur fjölmörg úrræði þar á meðal meðferðarheimilið í Hlaðgerðarkoti.

Höfuðstöðvar Samhjálpar eru að Hlíðasmára 14 í Kópavogi. Þar eru skrifstofur og úthringiver til húsa - einnig hluti forvarna- og eftirmeðferðarstarfsins.

 

Image

CoDA á Íslandi

CoDA eru samtök meðvirkra sem vilja bætt samskipti. Samtökin vinna eftir 12-spora kerfinu. Á vefsíðu samtakanna er hægt að nálgast upplýsingar um fundartíma.

NÚ ERU Í BOÐI CODA-FJARFUNDIR

 

Image

Krýsuvík

Meðferðarheimilið í Krýsuvík er framsæknasta meðferðarúræði í Evrópu sem völ er á í dag.

Vímuefnaráðgjafar Krýsuvíkur eru með alþjóðleg ICRC réttindi í vímuefnaráðgjöf á sviði fíknisjúkdóma.

Meðferðin er hágæða einstaklingsmiðuð langtímameðferð þar sem öll vinna við skjólstæðinga er unnin af fagfólki.

 

Image

Geðhjálp

Geðhjálp eru samtök 7.000 félaga, notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um bættan hag fólks sem býr við geðrænar áskoranir í samfélaginu. Samtökin vinna að því að bæta þjónustu, verja réttindi og vinna gegn fordómum með hagsmunagæslu, ráðgjöf, upplýsinga- og þekkingarmiðlun. Gildi Geðhjálpar eru 
hugrekkimannvirðing og samhygð.
Image

Virk endurhæfing

VIRK - leiðandi afl í rannsóknum á sviði starfsendurhæfingar. VIRK er í lykilstöðu á vettvangi starfsendurhæfingar bæði hérlendis og erlendis. Hvergi annars staðar er að finna jafn víðtæka starfsemi á sviði heilsueflingar þar sem unnið er með fjölþættan og flókinn vanda einstaklinga sem missa starfsgetuna tímabundið eða til frambúðar.Stefna VIRK er að verða leiðandi afl í þróun hagnýtrar lekking á eðli og orsökum skertrar starfsgetu fólks og nýtingu úrræða sem auka virkni og framlag einstaklinga til samfélagsins.Rannsóknaráð VIRK mun leitast eftir rannsóknarsamstarfi við öflugt vísindafólk á vettvangi starfsendurhæfingar. Sérstök áhersla verður lögð á samstarf við nemendur á meistara- og doktorsnámsstigi og leiðbeinendur þeirra

 

Image
Innanlandsstarf Rauða krossins er fjölbreytt, allt frá neyðarvörnum, skaðaminnkun og sálfélags stuðnings til skyndihjálpar, sölu á endurnýttum fatnaði og aðstoð við flóttafólk. Verkefnin eru framkvæmd af sjálfboðaliðum sem gera starf Rauða krossins um land allt mögulegt.

 

Image

Batahús

Batahús er einstaklingsmiðað bataúrræði við enda afplánunar þar sem einstaklingum er boðin heimilisaðstaða til allt að tveggja ára eða eftir atvikum til skemmri tíma. Unnið er með einstaklingum á jafningjagrundvelli út frá hugmyndum um áfallamiðaða nálgun.

 

Sendu okkur skilaboð
vernd@vernd.is
Vernd fangahjálp

562 3003