Litla hraun

Fangelsið Litla-Hrauni, 820 Eyrarbakka

Sími: 480-9000 / Fax: 480-9001

Netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Fangelsið Litla-Hrauni var stofnað 8. mars 1929 og er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi. Starfsemi fangelsisins fer fram í 9 byggingum, sem einfaldlega nefnast Hús 1, Hús 2 o. s.frv.

Hús 1 var tekið í notkun 1980 sem einangrunardeild og frá 1996 er það einnig notað fyrir gæsluvarðhald. Í Húsi 2 er aðstaða lækna og hjúkrunarfræðinga og þar er heimsóknardeild með 12 herbergjum. Hús 3 var tekið í notkun árið 1972 með 22 klefum og endurnýjað á árinu 1999. Hús 4 var tekið í notkun árið 1995. Þar eru 5 álmur með 11 klefum hver. Í öðrum byggingum eru skrifstofur, verkstæði og önnur starfsemi. Til afþreyingar er í fangelsinu líkamsræktaraðstaða, bókasafn, fönduraðstaða og billiardborð. Á lóð eru fótboltavöllur, göngubraut og körfuboltaaðstaða. Sjá myndir af húsakosti Fangelsisins Litla-Hrauni.

Starfsmenn: Fastir starfsmenn fangelsisins eru 49. Vaktir ganga 28 fangaverðir, 15 fangaverðir sjá um verkstjórn, eftirlit, vöru- og fangaflutninga. Á skrifstofu fangelsisins starfa auk forstöðumanns, Kristjáns Stefánssonar, 4 deildarstjórar og 1 fulltrúi.

Vinna fanga: Helstu verkefni eru vörubrettasmíði, hellusteypa, þrif, þvottahús, skrúfbútaframleiðsla, skjalaöskjuframleiðsla, bílnúmera- og skiltagerð, samsetning í járn- og trésmíði og bón og þvottur bíla.

Nám: Fjölbrautaskóli Suðurlands hefur umsjón með skólahaldi fanga í fangelsinu, námsframboð er sambærilegt við það sem tíðkast í fjölbrautaskólum.

Samkvæmt reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005 skal Fangelsismálastofnun setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám, upphæð dagpeninga fanga og greiðslufyrirkomulag. Þóknun fyrir hverja klukkustund fer eftir eðli starfs. Fangi í námi skal fá þóknun fyrir hverja kennslustund, en þó ekki fyrir fleiri kennslustundir en fimm á dag. Þóknun og dagpeningar skulu greiddir eftir á og að lágmarki á tveggja vikna fresti. Gjaldskráin skal endurskoðuð árlega.

Símatímar: Fangar greiða sjálfir fyrir símanotkun. Við komu í fangelsið fær fanginn persónulegt innsláttarnúmer (PIN) sem gefur honum aðgang að símatölvu sem heldur utan um hans símnotkun. Símatímar út eru um helgar frá kl. 10:00 til kl. 21:30. Á virkum dögum kl. 11:30 til 12:30 og frá 15:00 til 21:30 (nema á innhringitímum). Símtöl til fanga eru afgreidd á þriðjudögum, fimmtudögum og laugardögum kl. 18:00 til 21:30. Þá getur fangi notað síma til að ná í opinbera aðila í samræmi við 36. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 sbr. reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005.

Heimsóknir: Fangi getur fengið eina heimsókn á viku frá nánustu vandamönnum. Þá getur fangi sótt um heimsóknarleyfi fyrir aðra aðila og er það háð samþykki yfirmanna fangelsisins. Fangi þarf að panta tíma fyrir heimsóknir skriflega á þar til gerð eyðublöð. Heimsóknir fara fram milli kl. 13:00 og 16:30 miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga. Heimsóknir á laugardögum og sunnudögum eru annars vegar kl. 12:30 til 14:30 og hins vegar kl. 15:30 til 17:30. Vakin er athygli á því að gestum er ekki hleypt inn síðustu 30 mín. hvors heimsóknartíma. Heimsókn fer fram í sérstöku heimsóknarherbergi í Húsi-2.

Útivera og tómstundir: Samkvæmt 39. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 á fangi rétt á útiveru og að iðka tómstundastörf, líkamsrækt og íþróttir í frítíma eftir því sem aðstæður í fangelsi leyfa í að minnsta kosti eina og hálfa klukkustund á dag nema það sé ósamrýmanlegt góðri reglu og öryggi í fangelsi. Útivistartímar eru alla daga á hinum ýmsu tímum sem auglýstir eru á deildum fangelsisins. Hver fangi hefur heimild til þess að fara einu sinni út í hverjum útivistartíma.

Upplýsingar til fanga við komu í Fangelsið Litla-Hrauni: Við komu í Fangelsið Litla-Hrauni fá fangar afhentan bækling þar sem nánar er fjallað um ofangreind atriði ásamt upplýsingum um hvað framundan er, hvaða búnaður og þjónusta eru til staðar og hvaða eigin búnað hafa megi, húsreglum fangelsisins, sýnishorni af eyðublöðum o.fl. Sjá bækling.