Heimilisreglur á Laugateig 19

Heimilisreglur á Laugateig 19

 

1.  Áfangaheimilið er rekið fyrir þá sem eru að vinna að því að koma undir sig fótunum í samfélaginu og/eða til þess að koma í veg fyrir að viðkomandi einstaklingur tapi stöðu sinni í þjóðfélaginu. Fækka endurkomu í fangelsi og bæta lífskilyrði og lífskjör þeirra sem búa á Vernd. Staðurinn er heimili, ekki stofnun, þar sem tillitsemi og virðing fyrir öðrum einstaklingum er í fyrirrúmi. Dvöl er háð samþykki húsnefndar.

 

2Gerð er krafa um að þeir sem koma til afplánunar hafi útvegað sér viðurkennda vinnu fyrir komu á heimilið, séu í viðurkenndri meðferð eða námi (heilsdagsskóla). Leggja þarf fram skriflega staðfestingu fyrir vinnu eða skólagöngu. Ekki er heimilt að taka sér frí úr vinnu eða skóla á meðan afplánun stendur. Eftirlit er haft með mætingu og ástundun bæði innan og utan heimilis.

 

Heimilismenn búa um rúm sín á hverjum degi og halda herbergjum sínum hreinum og snyrtilegum. Þeir taka þátt í að halda sameiginlegu rými innanhúss hreinu undir verkstjórn forstöðumanns og matráðs. Á sama hátt skulu heimilismenn hirða lóð hússins á sumrin og moka snjó af göngusvæði frá götu að dyrum og af bílastæði að vetrarlagi.

 

4Móttaka nýrra vistmanna á Vernd er alltaf fyrir kl 18.00 á mánudögum og 18.00 á fimmtudögum. Heimilismenn skulu ætíð vera inni í húsinu á tímabilinu frá kl. 18 til 19 og frá kl 23 til 07 árdegis virka daga,  laugardaga og sunnudaga frá 23.00 til 07. Brot á útivistarreglum verður tilkynnt samstundis sem strok úr refsivist. Heimsóknir eftir kl 23 eru með öllu óheimilar. Þá skal heimilið komið í ró í húsi kl 24.00. Næturgisting gesta er með öllu óheimil. Skylt er að heimilismenn láti alltaf starfsmann vita um komu sína í húsið.

 

.Heimilismönnum er skylt að mæta í viðtöl hjá framkvæmdastjóra, forstöðumanni, áfengisráðgjafa, félagsráðgjafa eða öðrum sem veita ráðgjöf á vegum Verndar sé þess óskað. Einnig er þeim skylt að fara að fyrirmælum húsnefndar er varðar ráðgjöf sé þess óskað. Brot á reglum eða fyrirmælum getur varðað brottvikningu úr húsinu.

Heimsóknir á heimili Verndar skulu vera takmarkaðar af tillitssemi við heimilismenn. Heimsóknir eru bannaðar frá 23.00 til 17.30

7Allir heimilsmenn mæta til húsfundar þegar til hans er boðað sem er vikulega kl. 18.20 sem og aðra húsfundi sem forstöðumaður boðar til og gæta trúnaðar um allt sem þar fer fram.

8Borðhald hefst kl. 17.45 nema á laugardögum og sunnudögum þá sér hver um sig sem og á lögbundnum frídögum. Heimilismenn ganga vel frá eftir sig í eldhúsi.

9Sá sem grunaður er um áfengis og eða aðra vímuefnaneyslu, vörslu vímuefna, lyfja / efna sem ekki hefur verið gert grein fyrir ( varsla / geymsla hvers kyns áhalda, búnaðar til neyslu, s.s. sprautur )  er tafarlaust vikið úr húsinu. Sama gildir um annan refsiverðan verknað. Öll lyf og lyfjanotkun skal vera með vitund og í vörslu forstöðumanns / framkvæmdastjóra nema annað sé ákveðið. Öll þríhyrningsmerkt lyf sem ávísuð eru af lækni verða að koma fram á umsókn um dvöl á Vernd og vera samþykkt af húsnefnd og framkvæmdastjóra Verndar. Notkun  þeirra er með öllu óheimil á meðan á dvöl á áfangaheimilinu stendur.

10Heimilið og starfsmenn þess eru ekki ábyrgir fyrir persónulegum eigum heimilismanna. Heimilið leggur til alla nauðsynlega heimilismuni eins og rúm, fataskáp, borð og stól og er algjörlega óheimilt að koma með húsmuni með sér. Sjónvarp er í sameiginlegu rými en heimilismönnum er heimilt að hafa sjónvarp í eigin herbergi allt að 21” Gæludýr eru bönnuð í húsinu. 

 

11Greiða skal viðverugjald fyrirfram til forstöðumanns. Greitt viðverugjald er ekki endurgreitt. Vistmenn verða að koma með sæng, kodda, sængurverasett og inniskó.

 

12Brot á reglum eða fyrirmælum forstöðumanns, framkvæmdarstjóra, matráðsmanns eða formanns Verndar getur varðað brottvikningu úr húsinu.

 

 

Samþykkt í stjórn Verndar 17. mars 2017